top of page
Sleutel in het slot

Privacyverklaring

Om de juiste zorg en ondersteuning aan onze cliënten te bieden en deze waar nodig en mogelijk te verbeteren hebben we informatie nodig.

Informatie van de cliënt, de belangenbehartiger, de medewerker, de vrijwilliger en andere professionals die bij de ondersteuning betrokken zijn. Uiteraard doen we dit niet zomaar. We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Daarom verzamelen we niet meer persoonsgegevens dan nodig. Ook bewaren we ze niet langer dan noodzakelijk.   

Hieronder vind je onze privacy principes. We beschrijven wat je in ieder geval moet weten over wat we met jouw gegevens doen. Daarnaast lees je wat jouw rechten zijn.

Privacyverklaring

Voor de uitvoering van deze overeenkomst komen partijen overeen dat de privacyverklaring van Philadelphia van overeenkomstige toepassing is op het werk van en door Zuid Vooruit.

Iedere dag zetten we ons in om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in hun dagelijks leven. Door een prettige woonplek te bieden, intensieve begeleiding en verzorging of juist ambulante ondersteuning. We dragen zorg voor een zinvolle invulling van de dag op maat en passend bij mogelijkheden. Wij snappen dat elke ondersteuningsvraag maatwerk vereist. Om de juiste zorg en ondersteuning aan onze cliënten te bieden en deze waar nodig en mogelijk te verbeteren hebben we informatie nodig.

Informatie van de cliënt, de belangenbehartiger, de medewerker, de vrijwilliger en andere professionals die bij de ondersteuning betrokken zijn. Uiteraard doen we dit niet zomaar. We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Daarom verzamelen we niet meer persoonsgegevens dan nodig. Ook bewaren we ze niet langer dan noodzakelijk.   

Hieronder vind je onze privacy principes. We beschrijven wat je in ieder geval moet weten over wat we met jouw gegevens doen. Daarnaast lees je wat jouw rechten zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Philadelphia Zorg (kvk:410035166). Deze verklaring is ook van toepassing op bij Philadelphia aangesloten rechtspersonen.

Bijlage 12a. privacyverklaring voor cliënten en belangenbehartigers

Bijlage 12b. privacyverklaring voor medewerker, stagiair, leerling, uitzendkracht of sollicitant

Bijlage 12c. privacyverklaring voor vrijwilligers

Bijlage 12d. privacyverklaring voor mensen die op een andere manier betrokken zijn bij een cliënt of bij de zorg/werk van Zuid Vooruit

bottom of page