Ben je als zorgaanbieder of als WIJ-medewerker betrokken bij Zuid Vooruit? Dan tref je hier de informatie die je nodig hebt.

Hebt je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Voor professionals

zakelijk

Tarieven GON-gebieden

De gemeente heeft de budgetten en tarieven voor de GON-gebieden met terugwerkende kracht naar 1 mei 2022 geïndexeerd. Zuid Vooruit zal daarom ook met terugwerkende kracht deze nieuwe tarieven gaan hanteren.
In de maanden augustus en september zullen nog de oude tarieven worden gehanteerd. De indexering van de tarieven zal in de maand oktober met u worden verrekend, daarvoor hoeft u geen actie te ondernemen.

De nieuwe basistarieven van Zuid Vooruit zijn:

                                                             Oud tarief                                       Nieuw tarief
Begeleiding basis                             €   47,27 per uur                               €   51,43 per uur
Begeleiding Plus                              €    56,87 per uur                               €   61,88 per uur
Begeleiding Groep                           €      9,24 per uur                               €   10,05 per uur
Kortdurend Verblijf                           €  156,57 per dag                              € 170,35 per dag
Vervoer (incl. 9% btw)                      €     9,58 per dag                              €    10,42 per dag
Vervoer speciaal (incl. 9% btw)        €    21,62 per dag                             €    23,52 per dag            

Zuid Vooruit op LinkedIn

ZuidVooruit heeft een Linked-in pagina, waarop u zich kunt abonneren, zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.

Klik hier!

Jaarafsluiting 2021


Declaraties 2021
U kunt uw declaraties 2021 nog tot uiterlijk 14 februari 2022 indienen via het Onderaannemingsportaal (Qoden) van Zuid Vooruit, daarna gaat het portaal dicht voor het jaar 2021.  
Als u nog zorgopdrachten mist waarvoor u over 2021 nog een declaratie wilt indienen kunt u contact opnemen met ZuidVooruit@Lentis.nl.

Bestuursverklaring
Net als voorgaande jaren zult u van Zuid Vooruit een Bestuursverklaring ontvangen waarbij u verklaart aan alle voorwaarden te hebben voldaan en akkoord te gaan met finale kwijting voor het genoemde bedrag. 
U hoeft hiervoor zelf niets te doen, u zult dit rond 1 maart 2022 van ons ontvangen.

 

Evaluatieformulier WIJ bij herindicaties

Bij herindicaties dient het WIJ eerst een evaluatieformulier te ontvangen, voordat een herindicatiegesprek wordt ingepland.
Hier kunt u dit formulier vinden.