Ben je als zorgaanbieder of als WIJ-medewerker betrokken bij Zuid Vooruit? Dan tref je hier de informatie die je nodig hebt.

Hebt je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Voor professionals

zakelijk

Nieuwsbericht: indexering tarieven


De gemeente Groningen heeft de tarieven voor het GON geïndexeerd met 2,1% met terugwerkende kracht tot 1 mei 2021. Als ZuidVooruit hebben we met u de afspraak dat we deze indexering volledig aan u zullen doorvertalen in de afgesproken tarieven. Wij zullen dit in de maand september met u gaan verrekenen. U zult daarom van de periode 1 mei tot en met 31 augustus een verrekennota ontvangen en vanaf 1 september zullen de nieuwe tarieven worden gehanteerd. Ook voor eventuele nagezonden declaraties zal dan het nieuwe tarief worden gehanteerd.

Schema voor inleveren productie 2021

Periode                       Tijdvak declaratie                         Uiterlijke betaaldatum

P9 - september                    1 oktober t/m 14 oktober 2021                          Vrijdag 22 oktober 2021

P10 - oktober               1 november t/m 14 november 2021               Vrijdag 19 november 2021

P11 - november            1 december t/m 14 december 2021                Vrijdag 24 december 2021

P12 - december           1 januari t/m 14 januari 2022                            21 januari 2022