Ben je als zorgaanbieder of als WIJ-medewerker betrokken bij Zuid Vooruit? Dan tref je hier de informatie die je nodig hebt.

Hebt je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Voor professionals

zakelijk

Jaarafsluiting 2021


Declaraties 2021
U kunt uw declaraties 2021 nog tot uiterlijk 14 februari 2022 indienen via het Onderaannemingsportaal (Qoden) van Zuidvooruit, daarna gaat het portaal dicht voor het jaar 2021.  
Als u nog zorgopdrachten mist waarvoor u over 2021 nog een declaratie wilt indienen kunt u contact opnemen met ZuidVooruit@Lentis.nl.

Bestuursverklaring
Net als voorgaande jaren zult u van ZuidVooruit een Bestuursverklaring ontvangen waarbij u verklaart aan alle voorwaarden te hebben voldaan en akkoord te gaan met finale kwijting voor het genoemde bedrag. 
U hoeft hiervoor zelf niets te doen, u zult dit rond 1 maart 2022 van ons ontvangen.

 

Schema voor inleveren productie 2021

Periode                       Tijdvak declaratie                         Uiterlijke betaaldatum

P9 - september                    1 oktober t/m 14 oktober 2021                          Vrijdag 22 oktober 2021

P10 - oktober               1 november t/m 14 november 2021               Vrijdag 19 november 2021

P11 - november            1 december t/m 14 december 2021                Vrijdag 24 december 2021

P12 - december           1 januari t/m 14 januari 2022                            21 januari 2022