Voor professionals

zakelijk

Ben je als zorgaanbieder of als WIJ-medewerker betrokken bij Zuid Vooruit? Dan tref je hier de informatie die je nodig hebt.

Hebt je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Declaratie 28 t/m 31 december

 

De declaratie van de laatste dagen van het jaar 2020 kan gedeclareerd worden in periode 13 van 2020 in het Qoden-portaal.

 

Afhandeling productie 2020

Jullie kunnen tot en met 15 januari 2021 de zorgproductie over 2020 (t/m 31 december) indienen via het onderaannemersloket (Qoden). Uiterlijk 22 januari 2021 sturen wij een selfbillingfactuur van de tot en met 15 januari 2021 aangeleverde en door ons verwerkte en goedgekeurde productie. Nagekomen aanleveringen worden alleen nog verwerkt wanneer deze betrekking hebben op met terugwerkende kracht afgegeven toewijzingen. Van de reeds aanwezige toewijzingen is het niet meer mogelijk om na 15 januari zorgproductie 2020 aan te leveren.

Afgekeurde zorgproductie
Wij vragen u alert te zijn op reeds eerder afgekeurde zorgproductie waarvoor op een later moment alsnog een toewijzing is ontvangen. U dient hiervoor de eerder ingediende zorgproductie in Qoden aan te passen. Bekijk hiervoor Qoden portaal.

Indexatie tarieven 2020
De indexatie van de tarieven 2020 wordt gelijktijdig met selfbillingfacturatie en de betaling van 22 januari 2021 uitgevoerd. De verrekening vindt plaats op de laatste van factuur van 2020.

Aanleveren 28 t/m 31 december 2020
28 t/m 31 december vallen volgens de CAK periodekalender in periode 1 van 2021. De productie van deze 4 dagen kan apart in het onderaannemersloket aangeleverd worden. De te volgen werkwijze zal te zijner tijd op het Qoden portaal gepubliceerd worden. Wij verwerken deze dagen vervolgens in 2020.

Productie vanaf 1 januari 2021
Met ingang van 2021 gaan we over naar een maandelijks periode voor het declareren. Wij sluiten daarmee aan bij de wijzigingen in landelijk iwmo berichtenverkeer. Het schema voor aanleveren productie en betaling wordt daar gewijzigd.

Schema voor inleveren productie 2021

Periode                       Tijdvak declaratie                         Uiterlijke betaaldatum

P1- januari        1 februari t/m 14 februari 2021           Vrijdag 19 februari 2021

P2 - februari           1 maart t/m 14 maart 2021                  Vrijdag 19 maart 2021

P3 - maart        1 april t/m 14 april 2021                  Vrijdag 23 april 2021

P4 - april           1 mei t/m 14 mei 2021                    Vrijdag 21 mei 2021

P5 - mei           1 juni t/m 14 juni 2021                     Vrijdag 25 juni 2021

P6- juni               1 juli t/m 14 juli 2021                    Vrijdag 23 juli 2021

P7 - juli             1 augustus t/m 14 augustus 2021               Vrijdag 20 augustus 2021

P8 - augustus           1 september t/m 14 september 2021              Vrijdag 24 september 2021

P9 - september          1 oktober t/m 14 oktober 2021                 Vrijdag 22 oktober 2021

P10 - oktober               1 november t/m 14 november 2021          Vrijdag 19 november 2021

P11 - november              1 december t/m 14 december 2021                Vrijdag 24 december 2021

P12 - december                  1 januari t/m 14 januari 2022                   21 januari 2022