Ben je als zorgaanbieder of als WIJ-medewerker betrokken bij Zuid Vooruit? Dan tref je hier de informatie die je nodig hebt.

Hebt je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Voor professionals

zakelijk

Aangepaste tarieven per 1-1-2022

Met ingang van 1-1-2022 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de facturering van de declaraties van Zuid Vooruit overgenomen door Cooperatie Dichtbij. Het e-mail adres Zuidvooruit@lentis.nl blijft het adres waarmee de communicatie plaatsvindt.

Maikel Blokzijl is vanwege het aanvaarden van een andere functie binnen Lentis niet meer werkzaam voor ZuidVooruit. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door Niezina Boers en Albert Heidinga (beide van Coöperatie Dichtbij).

U zult hun namen dan ook tegenkomen als u facturen en bijlagen ontvangt.

Zuid Vooruit op LinkedIn

ZuidVooruit heeft een Linked-in pagina, waarop u zich kunt abonneren, zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.

Klik hier!

Aangepaste tarieven per 1-1-2022

Eind 2021 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om de salarissen van de middengroepen (schaal 35-65) in de zorg te verhogen. Van de gemeente Groningen hebben wij bericht ontvangen dat deze verhoging

per 01-01-2022 wordt toegevoegd aan het jaarbudget van Zuid Vooruit.

 

Met ingang van 01-01-2022 zijn daarmee de basis-tarieven voor de verschillende diensten ook aangepast. De actuele tarieven zijn:

 

Begeleiding Individueel Basis                     €   47,27 per uur

Begeleiding Individueel Plus                       €   56,87 per uur

Begeleiding Groep/Dagbesteding            €     9,24 per uur (dagdeel = 4 uur)

Vervoer Dagbesteding (niet rolstoel)     €     9,58 per dag (inclusief 9% btw)

Vervoer Dagbesteding (rolstoel)              €   21,62 per dag (inclusief 9% btw)

Kortdurend Verblijf                                       € 156,57 per dag

 

Iedere gecontracteerde onderaannemer zal uiterlijk eind januari 2022 een budgetbrief met de geldende tarieven ontvangen.

Jaarafsluiting 2021


Declaraties 2021
U kunt uw declaraties 2021 nog tot uiterlijk 14 februari 2022 indienen via het Onderaannemingsportaal (Qoden) van Zuid Vooruit, daarna gaat het portaal dicht voor het jaar 2021.  
Als u nog zorgopdrachten mist waarvoor u over 2021 nog een declaratie wilt indienen kunt u contact opnemen met ZuidVooruit@Lentis.nl.

Bestuursverklaring
Net als voorgaande jaren zult u van Zuid Vooruit een Bestuursverklaring ontvangen waarbij u verklaart aan alle voorwaarden te hebben voldaan en akkoord te gaan met finale kwijting voor het genoemde bedrag. 
U hoeft hiervoor zelf niets te doen, u zult dit rond 1 maart 2022 van ons ontvangen.

 

Evaluatieformulier WIJ bij herindicaties

Bij herindicaties dient het WIJ eerst een evaluatieformulier te ontvangen, voordat een herindicatiegesprek wordt ingepland.
Hier kunt u dit formulier vinden.