top of page

Proces aanvragen maatwerk door

casemanagers dementie

Proces aanvragen maatwerk door casemanagers dementie

 

Inleiding

Wanneer bij thuiswonende mensen met dementie maatwerk wordt aangevraagd is vaak sprake van een al verder gevorderd proces van dementie. Het kan veel onrust veroorzaken als er veel wisselende mensen een (éénmalig) huisbezoek komen brengen.

In steeds meer van deze situaties heeft de inwoner al professionele ondersteuning van een casemanager dementie. Dit kunnen casemanagers zijn van team290, als er sprake is van een behandel- c.q. diagnostisch traject. Of er is sprake van betrokkenheid van een casemanager dementie wijkverpleging die de inwoner en diens naaste(n) begeleidt en ondersteunt in het ziekteproces.  Ook zijn er casemanagers wijkverpleging werkzaam vanuit de WIJ teams.

Vanuit het Netwerk dementie Groningen (NDG) is een van de eisen dat deze wijkverpleegkundigen vooraf een opleiding moeten hebben gevolgd die voldoet aan de kwaliteitseisen van het NDG. Middels deze extra opleiding beschikken zij over extra en specifieke expertise over thuiswonende mensen met dementie en hun naasten en het gehele ziekteproces. 

In deze situaties stellen we als GON hoofdaannemers een aanpassing voor in het proces van aanvragen van maatwerkvoorzieningen uit de WMO.

Dit voorstel willen we doen in afstemming met WIJ management/- teams

 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Voorkomen overbelasting van de inwoners met dementie in het proces van aanvraag tot afgeven beschikking. 

 • Er is een casemanager dementie betrokken bij de inwoner die voldoet aan de eisen die het NDG eraan stelt, zodat de kwaliteit van de inhoudelijke informatie is geborgd.

 • Aanvraag wordt ingediend door een van deze casemanagers dementie  

 

Voorstel aanpassing proces aanvragen maatwerk

 • Casemanager dementie (wijkverpleging of team290) doet aanvraag WMO bij het WIJ

 • Betrokken casemanager dementie (voor de inwoner vertrouwde persoon) gaat op huisbezoek samen met het WIJ 

 • Ondersteuningsplan wordt opgesteld door het WIJ mede o.b.v. de inhoudelijke input van de casemanager en in IWP gezet tbv betreffende GON hoofdaanbieder (obv het WMO aanmeldformulier WIJ, zie bijlage)

 

 • Er vindt geen huisbezoek plaats door Hoofdaanbieder

 • GON Hoofdaanbieder stelt uitvoeringsplan op i.s.m. de beoogde uitvoerende aanbieder (incl benodigde uren, producten) .

  • Vraagt z.n advies van betrokken casemanager dementie

 • GON zet uitvoeringsplan in IWP

 • WIJ verstuurt ondersteuningsplan  incl uitvoeringsplan naar de inwoner, laat ondertekenen en zorgt voor verwerking naar de backoffice van de gemeente tbv afgeven beschikking

 • Gemeente stuurt een beschikking aan de inwoner

 

Toets items

We stellen voor om deze aanpassing in werkwijze periodiek te toetsen/ monitoren  op de volgende punten:

 1. Hoe verloopt dit proces voor alle betrokkenen

 2. Draagt de inhoudelijke input van de casemanager dementie bij om snel tot een goed ondersteuningsplan én een goed uitvoeringsplan te komen

 3. Hoe vaak zijn bijstellingen nodig  

 4. Welk soort product maatwerk wordt aangevraagd door casemanagers dementie

 

 

bottom of page